Pseudokroep

Pseudokroep is een acute infectie van de bovenste luchtwegen. Meestal gaat het om een virale infectie. Pseudokroep kan worden veroorzaakt door verschillende virussen en wordt vaak voorafgegaan door een verkoudheid. Soms wordt pseudokroep veroorzaakt door een bacterie. Pseudokroep komt het meeste voor bij kinderen tussen de zes maanden en zes jaar oud. De ziekte is vrij onschuldig en er is meestal geen bijzondere behandeling nodig.

Pseudokroep symptomen

Pseudokroep openbaart zich vrij plotseling in de avond, vaak tijdens de slaap. De infectie wordt gekenmerkt door een flinke benauwdheid, piepende adem en blaffende hoest. Er kan ook sprake zijn van een lichte verhoging, maar de lichaamstemperatuur zal niet boven de 38 graden stijgen. Lees verder over de symptomen van pseudokroep op de pagina pseudokroep symptomen.

Pseudokroep behandeling

De symptomen van pseudokroep kunnen erg beangstigend zijn voor zowel het kind als de ouders. Toch is het een vrij onschuldige aandoening. De ernstigste symptomen gaan al na een paar uur over en na één dag is een groot deel van de gevallen al volledig hersteld. Om deze reden is behandeling bij pseudokroep zelden nodig. Alleen bij ernstige gevallen kan behandeling of zelfs een ziekenhuisopname vereist zijn. Lees verder op de pagina pseudokroep behandeling.

Pseudokroep besmettelijk

De virussen en bacteriën die pseudokroep veroorzaken zijn besmettelijk. Ze zitten in de luchtwegen en kunnen bij het hoesten of niezen in de lucht terecht komen. De ziekteverwekker kan vervolgens andere kinderen besmetten. Lang niet altijd zal het virus of de bacterie hier ook daadwerkelijk pseudokroep veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld ook blijven bij een verkoudheid of zelfs helemaal geen ziekte veroorzaken. Lees er meer over op de pagina pseudokroep besmettelijk.

Pseudokroep baby

Pseudokroep komt het meeste voor bij kinderen tussen de zes maanden en zes jaar oud. Ook bij baby’s is pseudokroep meestal onschuldig. Wel is het zaak de baby erg goed in de gaten te houden. Baby’s, zeker jonger dan zes maanden oud, hebben nog een zwak immuunsysteem. Hierdoor kan een normaal gesproken onschuldige ontsteking soms toch vrij heftig zijn bij baby’s. Lees meer op de pagina pseudokroep baby.

Pseudokroep aanval

Pseudokroep openbaart zich altijd in de vorm van een plotselinge aanval. Meestal vindt deze aanval plaats in de avond tijdens de slaap. Overdag zijn er niet of nauwelijks tekenen van een infectie, ‘s avonds ontstaat er plotseling benauwdheid, een droge blafhoest en een piepende ademhaling. Een aanval houdt meestal enkele uren aan. Hierna neemt de hevigheid van de symptomen weer flink af. Lees meer over een aanval op de pagina pseudokroep aanval.