Pseudokroep aanval

Pseudokroep openbaart zich altijd in de vorm van een aanval. Meestal vindt deze pseudokroep aanval plaats in de avond of in de vroege nacht, tijdens de slaap. Voor de aanval is er vaak geen enkele aanwijzing voor een infectie, maar soms gaat een verkoudheid aan een pseudokroep aanval vooraf.

Pseudokroep aanval verloop

Pseudokroep duurt meestal in totaal één á twee dagen. Een aanval, waar de infectie mee begint, duurt meestal maar enkele uren. De aanval wordt gekenmerkt door behoorlijk heftige symptomen. Een pseudokroep aanval ontstaat erg plotseling en meestal tijdens de slaap. Een kind met een pseudokroep aanval wordt wakker van de plotselinge benauwdheid. Van de schrik moeten kinderen vaak huilen. Naast de benauwdheid, ontstaat er een piepende ademhaling en blaffende hoest. In het eerste uur is de aanval het hevigst. Daarna nemen de symptomen geleidelijk af, hoewel de pseudokroep aanval in totaal meerdere uren kan duren.

Na een pseudokroep aanval

Na een pseudokroep aanval kan het kind meestal weer gewoon verder slapen en zijn de symptomen al grotendeels verdwenen. Meestal blijft het beperkt bij één pseudokroep aanval, maar het kan voorkomen dat ook de volgende avond een aanval ontstaat. Deze is vaak minder heftig dan de eerste. In enkele gevallen kunnen er zelfs op meerdere achtereenvolgende avonden pseudokroep aanvallen ontstaan. Het kan dan verstandig zijn een huisarts te raadplegen.